Tuyển dụng

Đại Học Kinh Bắc tuyển dụng năm 2022

Đại Học Kinh Bắc tuyển dụng năm 2022

12:06 | 29/08/2022
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo năm học 2022-2023, Đại Học Kinh Bắc thông báo tuyển dụng một số vị trí.
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022 - 2023

20:22 | 14/06/2022
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo năm học 2022 - 2023 và các năm học tiếp theo, Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự các vị trí, cụ thể như sau:
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021

03:43 | 06/01/2022
Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và phát triển nhà trường trong giai đoạn mới, Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự 
Bản destop