Tuyển dụng

Trường Đại học Kinh Bắc tuyển dụng giảng viên cơ hữu

Trường Đại học Kinh Bắc tuyển dụng giảng viên cơ hữu

01:18 | 11/04/2023
Trường Đại học Kinh Bắc tuyển dụng giảng viên cơ hữu các ngành học năm 2023
Đại học Kinh Bắc tuyển dụng

Đại học Kinh Bắc tuyển dụng

22:08 | 07/02/2023
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo thông tin tuyển dụng  nhân sự  trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành, giảng viên cơ hữu.
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022 - 2023

20:22 | 14/06/2022
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo năm học 2022 - 2023 và các năm học tiếp theo, Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự các vị trí, cụ thể như sau:
Bản destop