Đại học Kinh Bắc thực hiện kế hoạch giảng dạy trực tuyến kỳ 1 năm học 2021-2022

08/09/2021 19:32

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở đào tạo cũng đã đưa ra một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc đã ban hành thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022 trên phần mềm Google met từ ngày 23/8/2021, và từ ngày 06/09/2021 (đối với K10) cho đến khi có thông báo mới, như sau:

  1. Lịch giảng dạyvà học trực tuyến tiếp tục được thực hiện theo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021-2022 do Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc ký ban hành;
  2. Giảng viên giảng dạy các lớp học phần tại giảng đường đã được phân công trong Thời khóa biểu, truy cập phần mềm Google met và đăng nhập đúng tài khoản để thực hiện giảng dạy trực tuyến;
  3. Sinh viên tải phần mềm Google met, thực hiện truy cập theo đúng quy định;
  4. Các Khoa chuyên ngành phối hợp với Phòng Quản lý sinh viên thông báo và hướng dẫn sinh viên thực hiện kế hoạch học tập trực tuyến.

Một số hình ảnh lớp học trực tuyến tại Đại học Kinh Bắc:

 

Các tin khác

Bản destop