Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022 - 2023

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022 - 2023

22:02 | 02/02/2023
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2023, tính hình thực tế, Trường Đại học Kinh Bắc thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023
Bản destop