Ngành Thiết kế thời trang

Ngành thiết kế thời trang

Ngành thiết kế thời trang

03:20 | 06/03/2016
Thiết kế thời trang là ngành học thuộc Mỹ thuật ứng dụng, gắn liền với công nghệ làm đẹp, bao gồm các lĩnh vực: may mặc, trang sức và phụ kiện. Đây là ngành học đòi hỏi người thực hiện luôn tìm tỏi, sáng tạo không ngừng nghỉ để tạo ra các tác phẩm bắt kịp với xu hướng thẩm mỹ ...
Bản destop