Phòng Quản lý Đào tạo

Lịch thi  học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

23:03 | 23/11/2021
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022
Thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

01:35 | 24/10/2021
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 
Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2021-2022

15:57 | 08/10/2021
Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh Bắc thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

08:07 | 06/10/2021
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2021, căn cứ tình hình thực tế, Trường Đại học Kinh Bắc thông  báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 
Thông báo lịch trở lại học tập trung tại trường học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Thông báo lịch trở lại học tập trung tại trường học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

01:19 | 29/09/2021
Trường Đại học Kinh Bắc thông báo lịch học tập trung tại trường khóa 1 năm học 2021-2022
Đại học Kinh Bắc thực hiện kế hoạch giảng dạy trực tuyến kỳ 1 năm học 2021-2022

Đại học Kinh Bắc thực hiện kế hoạch giảng dạy trực tuyến kỳ 1 năm học 2021-2022

19:32 | 08/09/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở đào tạo cũng đã đưa ra một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020- 2021

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020- 2021

20:48 | 29/04/2021
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

16:57 | 22/02/2021
Phòng Quản lý đào tạo thông báo thời khoa biểu học kì 2 năm học 2020 - 2021
Bản destop