Phòng Khảo thí và ĐBCL

Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

08:07 | 06/10/2021
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2021, căn cứ tình hình thực tế, Trường Đại học Kinh Bắc thông  báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020- 2021

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020- 2021

20:48 | 29/04/2021
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

20:43 | 05/12/2020
Chiều ngày 04/12/2020, Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.  
Hội nghị tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

Hội nghị tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

22:51 | 01/12/2020
Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021, ngày 01/12/2020 Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục.  
Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

14:17 | 17/09/2020
Ngày 17/9/2020, Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021.
Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

15:52 | 15/09/2020
Thực hiện công văn số 2274/BGDĐT-QLCL ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, CĐSP,TCSP”, Trường Đại học Kinh Bắc xin báo cáo “Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021”
Báo cáo tổng kết Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Báo cáo tổng kết Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

15:46 | 15/09/2020
Thực hiện Công văn số 2274/BGDĐT-QLCL ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục Đại học,CĐSP,TCSP, Trường Đại học Kinh bắc xin báo cáo “Tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020
Bản destop