Ngành Luật Kinh tế

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  VÀ LUẬT KINH TẾ

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT KINH TẾ

15:24 | 21/01/2019
   Thực hiện phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn các khái niệm, nguyên tắc, nội dung,… đã được học trên lớp, đồng thời trang bị thêm kiến thức thực tiễn, giúp họ có thể nắm bắt, đánh giá, vận dụng những kiến thức lý luận để giải ...
Bản destop