Khoa Ngôn ngữ Anh

01/03/2018 16:17

Khoa Ngôn ngữTiếng Anh – Trường Đại học Kinh Bắc mặc dù mới được thành lập nhưng đã xây dựng được cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên ổn định, vững mạnh, có trình độ và kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh chuyên sâu. 
 

 1. Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc có hiệu quả cao trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được những yêu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
 1. Mục tiêu cụ thể:
  1. Về kiến thức:
 2. Có trình độ kiến thức về chuyên ngành bậc 5 (Tương đương chuẩn C1)
 3. Hiểu được các kiến thức về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh, Mỹ để phục vụ tốt cho chuyên môn.
 4. Vận dụng được các kiến thức chuyên môn như: ngữ âm – âm vị học, ngữ nghĩa học, hình vị học, và ngữ pháp tiếng Anh để nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực ngôn ngữ.
 5. Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành: lý thuyết dịch, biên dịch, phiên dịch, phương pháp giảng dạy tiếng Anh,... trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội.
 6. Có trình độ Ngoại ngữ 2 tiếng Trung, Hàn hoặc Nhật
  1. Về kỹ năng:
 • Giao tiếp được tiếng Anh ở mức độ thành thạo (Nghe, Nói, Đọc, Viết) trong các tình huống xã hội và công việc chuyên môn trong ngành thương mại dịch vụ và du lịch. Đạt chuẩn tương đương C1 (Khung chuẩn Châu Âu).
 • Biên và phiên dịch tiếng Anh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội...
 • Có kỹ năng sư phạm để giảng dạy tiếng Anh hiệu quả.
 • Có kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa – văn minh của các nước nói tiếng Anh.
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, thu thập, xử lí thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.
  1. Về thái độ:
 • Tuân thủ các qui chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
 • Có tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động, sáng tạo trong công việc được giao.
 • Có tinh thần yêu nước, tự hào đối với nền văn hóa và ngôn ngữ dân tộc, đồng thời có thái độ tôn trọng văn hóa ngôn ngữ các dân tộc khác trên thế giới.
  1. Khả năng làm việc: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại:
 • Đài phát thanh – truyền hình, nhà xuất bản, thư viện, sở ngoại vụ, sở tư pháp.
 • Các tổ chức ngoại giao.
 • Các công ty nước ngoài, tổ chức phi chính phủ.
 •  Các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa.
 • Cơ sở giáo dục và đào tạo.
 • Doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương.
 • Hãng hàng không, cơ quan ngoại giao, các công ty kinh doanh với nước ngoài, các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.
 • Cơ sở du lịch, lữ hành, Cơ quan quản lí du lịch.
 •  Cơ quan tổ chức sự kiện.
 1. Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa tiếng Anh
Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục Việt nam, tập thể giảng viên cơ hữu cũng như thỉnh giảng khoa tiếng Anh ngoài nhiệm vụ nâng cao trình độ chuyên môn còn đẩy mạnh phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, tích cực nghiên cứu khoa học (NCKH).
      Ngoài ra, Khoa Ngôn ngữ Anh có một đội ngũ cán bộ quản lý luôn tận tình giúp đỡ và tư vấn cho sinh viên những thông tin cần thiết, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm luôn theo dõi quá trình học tập và sẵn sàng đưa ra những lời khuyên bổ ích cho sinh viên khi cần thiết. Sản phẩm đào tạo của Khoa cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của xã hội.
     
 
 
 

Các tin khác

Bản destop