Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khoa CNTT - ĐTTT

22/08/2020 17:15

Ngày 26/07/2020, Khoa Công nghệ thông tin - Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông (CNTT - ĐTTT) tổ chứ lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 5 (2016 - 2020).

Các tin khác

Bản destop