Chính sách về học bổng và học phí Đại học Kinh Bắc 2023

Chính sách về học bổng và học phí Đại học Kinh Bắc 2022

Chính sách về học bổng và học phí Đại học Kinh Bắc 2022

02:51 | 20/07/2022
Trường Đại học Kinh Bắc là trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc học với các ngành thuộc các nhóm ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ DL – LH; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Quản lý nhà nước; Luật Kinh tế;  Công nghệ kỹ thuật ĐTTT; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời ...
Bản destop