Giới thiệu khoa công nghệ thông tin

26/11/2015 22:11

Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử - Truyền thông Đại học Kinh Bắc là một trong các khoa đầu tiên được thành lập của Trường Đại học Kinh Bắc đào tạo đại học hệ cử nhân các ngành Công nghệ thông tin, điện tử và truyền thông.

Đội ngũ giảng viên được tuyển chọn là các tiến sĩ, thạc sĩ có uy tín về kinh nghiệm giảng dạy đảm bảo truyền đạt tốt cho sinh viên kiến thức cập nhật cả về lý thuyết thuyết và thực hành các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, kỹ thuật máy tính, truyền thông đa phương tiện, mạng viễn thông và kỹ thuật điện tử.

Cử nhân tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin được trang bị kiến thức và thực hành về kỹ thuật lập trình với các ngôn ngữ C++, C#, java, thiết kế và quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, thiết kế Web, hệ thống thông tin, lập trình các ứng dụng cho các hệ thống nhúng và điện thoại di động, lập trình mạng, và thiết kế xây dựng,  quản trị các mạng máy tính kết nối diện rộng với Internet, truyền thông đa phương tiện.


Cử nhân tốt nghiệp ngành Điện tử được trang bị kiến thức và thực hành về các thiết bị điện tử số và dân dụng: kỹ thuật máy tính, kỹ thuật vi xử lý và vi điều điều khiển, lập trình thiết kế phần cứng với các ngôn ngữ mô phỏng phần cứng (VHDL và Verilog), thiết kế hệ thống số trên FPGA, lập trình các ứng dụng các kỹ thuật audio và video, thiết kế và lập trình các hệ thống nhúng và điện thoại di động.

Cử nhân tốt nghiệp ngành truyền thông được trang bị kiến thức và thực hành về các hệ thống và các dịch vụ viễn thông: thông tin vệ tinh, thông tin quang, các dịch vụ thông tin vô tuyến di động (GSM, 3G, 4G-LTE,…), mạng viễn thông, các dịch vụ truyền thông đa phương tiện, Các dịch vụ Internet, thiết kế và xây dựng các mạng máy tính diện rộng kết nối và cung cấp các dịch vụ trên Internet…   

Với những kiến thức chuyên ngành sâu được đào tạo tại Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử - Truyền thông Trường Đại học Kinh Bắc, cử nhân tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội có được các việc làm tại các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin,  Điện tử và Viễn thông trong và ngoài nước, hoặc tại các cơ quan nhà nước, quân đội hay an ninh có nhu cầu ứng dụng Công nghệ thông tin và Điện tử  -Truyền thông.

Sự phát triển của thế giới hôm nay và tương lai phụ thuộc sự phát triển của Công nghệ thông tin Điện tử và Viễn thông, đặc biệt là Internet. Do đó học tập để có kiến thức tốt về Công nghệ Thông tin - Điện tử - Truyền thông hôm nay là cơ hội để thế hệ trẻ chúng ta phát triển cùng với tương lai của thế giới.   

Các tin khác

Bản destop