Đề cương các môn học Chuyên ngành Quản trị lữ hành

STT Đề cương môn học Link
1    Đề cương môn  Tâm lý Du lịch - ĐH Kinh Bắc Read and download
2    Đề cương môn  Tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam - ĐH Kinh Bắc Read and download
3    Đề cương môn Các Dân tộc ở Việt Nam - ĐH Kinh Bắc Read and download
4    Đề cương môn Dân tộc học - ĐH Kinh Bắc Read and download
5    Đề cương môn Địa lý du lịch - ĐH Kinh Bắc Read and download
6    Đề cương môn Kỹ năng giao tiếp trong Du lịch - ĐH Kinh Bắc Read and download
7    Đề cương môn Lịch sử văn minh thế giới - ĐH Kinh Bắc Read and download
8    Đề cương môn Luật du lịch - ĐH Kinh Bắc Read and download
9    Đề cương môn MARKETING DU LỊCH - ĐH Kinh Bắc Read and download
10    Đề cương môn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch - ĐH Kinh Bắc Read and download
11    Đề cương môn Quản trị Kinh Doanh lữ hành - ĐH Kinh Bắc Read and download
12    Đề cương môn Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch - ĐH Kinh Bắc Read and download
13    Đề cương môn Thực hành nghiệp vụ kinh doanh lữ hành - ĐH Kinh Bắc Read and download
14    Đề cương môn Tiến trình lịch sử Việt Nam - ĐH Kinh Bắc Read and download
15    Đề cương môn TIẾNG ANH DU LỊCH 3 - ĐH Kinh Bắc Read and download
16    Đề cương môn Tổ chức sự kiện - ĐH Kinh Bắc Read and download
17    Đề cương môn Tổng quan du lịch - ĐH Kinh Bắc Read and download
18    Đề cương môn Tuyến điểm du lịch - ĐH Kinh Bắc Read and download
19    Đề cương môn Văn hóa du lịch - ĐH Kinh Bắc Read and download
Bản destop