Đề cương các môn học Chuyên ngành Quản trị khách sạn nhà hàng

STT Đề cương môn học Link
1 Chương trình  môn Nghiệp vụ Lễ tân - ĐH Kinh Bắc Read and download
2 Chương trình đào tạo nghề pha chế - ĐH Kinh Bắc Read and download
3 Đề cương môn  Nghiệp vụ buồng Khách sạn - ĐH Kinh Bắc Read and download
4 Đề cương môn Nghiệp vụ lễ tân 2 - ĐH Kinh Bắc Read and download
5 Đề cương môn Nghiệp vụ Nhà hàng 2 - ĐH Kinh Bắc Read and download
6 Đề cương môn Nghiệp vụ nhà hàng - ĐH Kinh Bắc Read and download
7 Đề cương môn Thực hành Nghiệp vụ lễ tân - ĐH Kinh Bắc Read and download
8 Đề cương môn Thực hành nghiệp vụ Nhà hàng - ĐH Kinh Bắc Read and download
 
 
Bản destop