Đề cương các môn học ngành Điện tử truyền thông

STT Đề cương môn học Link
1    Đề cương môn Lý thuyết mạch - ĐH Kinh Bắc Read and download
2    Đề cương môn Tin học văn phòng - ĐH Kinh Bắc Read and download
3    Đề cương môn ANTEN & TRUYỀN SÓNG VTĐ - ĐH Kinh Bắc Read and download
4    Đề cương môn Cấu kiện điện tử - ĐH Kinh Bắc Read and download
5    Đề cương môn Điện tử công suất  - ĐH Kinh Bắc Read and download
6    Đề cương môn điện tử số - ĐH Kinh Bắc Read and download
7    Đề cương môn Điện tử tương tự - ĐH Kinh Bắc Read and download
8    Đề cương môn Hệ điều hành 2019 - ĐH Kinh Bắc Read and download
9    Đề cương môn học phần Toán cao cấp - ĐH Kinh Bắc Read and download
10    Đề cương môn Kỹ thuật đa truy nhập - ĐH Kinh Bắc Read and download
11    Đề cương môn Kỹ thuật Vi xử lý - ĐH Kinh Bắc Read and download
12    Đề cương môn LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - ĐH Kinh Bắc Read and download
13    Đề cương môn Lập trình nhúng - ĐH Kinh Bắc Read and download
14    Đề cương môn Lý thuyết thông tin - ĐH Kinh Bắc Read and download
15    Đề cương môn Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần - ĐH Kinh Bắc Read and download
16    Đề cương môn MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET - ĐH Kinh Bắc Read and download
17    Đề cương môn môn Kiến trúc máy tính - ĐH Kinh Bắc Read and download
18    Đề cương môn Thông tin di động - ĐH Kinh Bắc Read and download
19    Đề cương môn Thông tin Quang - ĐH Kinh Bắc Read and download
20    Đề cương môn TOÁN RỜI RẠC - ĐH Kinh Bắc Read and download
21    Đề cương môn Trí tuệ nhân tạo - ĐH Kinh Bắc Read and download
22    Đề cương môn Truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh Bắc Read and download
23    Đề cương môn Xử lý tín hiệu số - ĐH Kinh Bắc Read and download
24    Thực hành môn Điện tử số  - ĐH Kinh Bắc Read and download
25    Thực hành môn Điện tử tương tự - ĐH Kinh Bắc Read and download
Bản destop