Ngành Tài chính – Ngân hàng

26/11/2015 22:22

        Ngành Tài chính -  Ngân hàng là 1 trong 3 Ngành trực thuộc Khoa Kinh tế . Do vậy, chức năng, nhiệm vụ của Ngành gắn liền với các quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với Khoa Kinh tế theo "Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm thuộc Trường Đại học Kinh Bắc". Cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính - ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1.Về kiến thức và trình độ ngoại ngữ - tin học
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, kinh tế, khoa học công nghệ, chuyên sâu về kinh doanh tài chính ngân hàng, có phương pháp tư duy hệ thống, năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng thích ứng với sự đổi mới.
- Đạt chuẩn về tin học và ngoại ngữ theo công bố chung của Bộ giáo dục và đào tạo đối với khối không chuyên. Cụ thể: Tin học đạt trình độ B; Tiếng Anh đạt TOEIC = 450 điểm.
2.2.Về năng lực thực hành, kỹ năng và vị trí sau khi tốt nghiệp
        Có khả năng công tác tại các cơ quan hoạch định chuyên nghiệp tài chính, ngân hàng. Cụ thể:
- Là Nhân viên: Kế toán Ngân hàng, Tín dụng Ngân hàng, Kiểm soát nội bộ, Kế hoạch nguồn vốn, Thanh toán Quốc tế, Kinh doanh ngoại hối, Phân tích Tài chính Doanh nghiệp, Định giá tài sản, Mua bán sáp nhập doanh nghiệp …
- Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập.
- Có khả năng làm công tác quản trị tại các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, các ngân hàng thương mại.

2.3.Về tác phong, thái độ làm việc
- Có khả năng làm việc theo nhóm, khả năng nhân sự.
- Có khả năng giải quyết công việc linh hoạt, sáng tạo trong mọi tình huống.
2.4. Sức khoẻ, và trách nhiệm công dân
- Có đủ sức khoẻ cho học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc, có đủ sức khoẻ tham gia thể thao, quốc phòng bảo vệ trị an.
- Có ý thức và tích cực thực hiện trách nhiệm công dân.
3. Thời gian đào tạo: 4 năm.
Khối lượng kiến thức toàn khóa (Chưa kể GDTC và GDQP): 120 tín chỉ
4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo tín chỉ, sinh viên tốt nghiệp phải tích lũy đủ số học phần tín chỉ của khóa học.

Năm 2018, Trường Đại học Kinh Bắc xét tuyển Ngành Tài chính Ngân hàng thông qua Kết quả học bạ THPT (Điểm TBC năm lớp 12 đạt điểm 6.0 trở lên ) hoặc Kết quả THPT Quốc gia. Tổ hợp môn xét tuyển:
A: Toán, Vật lý, Hóa học
A1: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A2: Toán, Ngữ văn, Địa lý
D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Các tin khác

Bản destop