Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị Kinh doanh

Ngành Quản trị Kinh doanh

03:12 | 06/03/2016
(Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Marketing) Quản trị kinh doanh là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội nhằm đào tạo cử nhân đại học có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh, có kỹ năng chuyên sâu về quản ...
Bản destop