Ngành Điện tử viễn thông

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

02:56 | 06/03/2016
        Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông là một trong hai ngành trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin – Điện tử, Truyền thông của Trường Đại học Kinh Bắc. Ngành bao gồm 2 lĩnh vực: Điện tử và Truyền Thông. Về Điện tử: sử dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến để tạo ra ...
Bản destop