Cam kết

Cam kết Ba công khai

Cam kết Ba công khai

12:39 | 10/01/2017
Cam kết Chất lượng đào tạo của trường Đại học Kinh Bắc
Đảm bảo chất lượng đào tạo

Đảm bảo chất lượng đào tạo

12:23 | 10/01/2017
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của trường Đại học Kinh Bắc
Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

12:20 | 10/01/2017
Công khai cơ sở vật chất của trường Đại học Kinh Bắc
Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

12:15 | 10/01/2017
  Công khai Đội ngũ giảng viên  của trường Đại học Kinh Bắc
Hoạt động của trường

Hoạt động của trường

12:14 | 10/01/2017
        Trường Đại học Kinh Bắc đào tạo đa ngành, đa nghề, đa hệ; Đào tạo cử nhân, kỹ sư thực hành, tiến hướng tới đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ có chất lượng ngang tầm các trường đại học tốp trên của khu vực và thế giới
Thông tin về sinh viên khuyết tật

Thông tin về sinh viên khuyết tật

12:31 | 10/01/2017
        Việc thành lập Trường Đại học Kinh Bắc với mục tiêu giành ưu tiên với một tỷ lệ thích đáng cho những sinh viên KTVĐ trong những chuyên ngành chọn lọc phù hợp với điều kiện thể chất của họ, xây dựng một nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất, tiện nghi phục vụ người ...
Bản destop