Anh  hùng  Lao  động </br> Thời  kỳ  đổi  mới </br>  Đoàn Xuân Tiếp
Anh hùng Lao động
Thời kỳ đổi mới
Đoàn Xuân Tiếp
Thông điệp từ ban lãnh đạo

Mục tiêu của Đại học Kinh Bắc là chất lượng đào tạo cao, hướng theo triết lý vì con người và một xã hội phát triển toàn diện: Chân - Thiện - Mỹ để tạo ra những tài năng thực sự, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước văn minh, hiện đại và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đào tạo sinh viên ở bậc Đại học với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực có tri thức của xã hội, đóng góp hiệu quả vào chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là một lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ giỏi về lý thuyết, vững về tay nghề, đó là khối “Kỹ sư thực hành”. Trường Đại học Kinh Bắc sẽ thực hiện những chương trình đào tạo hướng thực hành với nội dung và phương thức đào tạo cập nhật, hiện đại. Tính liên thông giữa các cấp độ đào tạo và giữa cơ cấu ngành nghề được chú trọng để tạo ra cơ hội phát triển nâng cao liên tục trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thiện chất lượng lao động của người được đào tạo.

Đại học Kinh Bắc - Một năm nhìn lại

Đại học Kinh Bắc - Một năm nhìn lại

Năm 2021 với những thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng tinh thần chủ động, sáng tạo, Trường Đại học Kinh Bắc đã ...
Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Tỉnh Bắc Ninh

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Tỉnh Bắc Ninh

Tiếp nối chuỗi hành trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022, Trường Đại học Kinh Bắc đã phối hợp với Trung tâm Giáo ...
Miss & Mr TOURISM UKB Mở Rộng

Miss & Mr TOURISM UKB Mở Rộng

Cuộc thi “MISS&MR TOURISM UKB Mở Rộng” được tổ chức với mục đích tìm kiếm những sinh viên Du lịch năng động, tài năng để ...
Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin - Điện tử truyền thông thực tập tốt nghiệp tại VNPT và FPT

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin - Điện tử truyền thông thực tập tốt nghiệp tại VNPT và FPT

Ngày 12/01 vừa qua, sinh viên ngành Công nghệ thông tin – Trường Đại học Kinh Bắc đã bắt đầu chương trình thực tập tốt ...
Bản destop