Anh  hùng  Lao  động </br> Thời  kỳ  đổi  mới </br>  Đoàn Xuân Tiếp
Anh hùng Lao động
Thời kỳ đổi mới
Đoàn Xuân Tiếp
Thông điệp từ ban lãnh đạo

Mục tiêu của Đại học Kinh Bắc là chất lượng đào tạo cao, hướng theo triết lý vì con người và một xã hội phát triển toàn diện: Chân - Thiện - Mỹ để tạo ra những tài năng thực sự, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước văn minh, hiện đại và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đào tạo sinh viên ở bậc Đại học với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực có tri thức của xã hội, đóng góp hiệu quả vào chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là một lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ giỏi về lý thuyết, vững về tay nghề, đó là khối “Kỹ sư thực hành”. Trường Đại học Kinh Bắc sẽ thực hiện những chương trình đào tạo hướng thực hành với nội dung và phương thức đào tạo cập nhật, hiện đại. Tính liên thông giữa các cấp độ đào tạo và giữa cơ cấu ngành nghề được chú trọng để tạo ra cơ hội phát triển nâng cao liên tục trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thiện chất lượng lao động của người được đào tạo.

ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

Nằm trong chuỗi các hoạt động đợt khảo sát chính thức cơ sở giáo dục đối với trường Đại học Kinh Bắc, ngày 12/11/2022, Đoàn ...
Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục trường Đại học Kinh Bắc

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục trường Đại học Kinh Bắc

Sáng ngày 11/11/2022, Trường Đại học Kinh Bắc phối hợp với Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng ...
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CÁC NĂM HỌC

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CÁC NĂM HỌC

Trường Đại học Kinh Bắc công khai tài chính các năm học:
Đại Học Kinh Bắc thông báo tuyển sinh hệ liên thông và hệ đại học vừa làm vừa học năm 2022

Đại Học Kinh Bắc thông báo tuyển sinh hệ liên thông và hệ đại học vừa làm vừa học năm 2022

Đại Học Kinh Bắc thông báo tuyển sinh hệ liên thông và hệ đại học vừa làm vừa học năm 2022.
Bản destop