Anh  hùng  Lao  động </br> Thời  kỳ  đổi  mới </br>  Đoàn Xuân Tiếp
Anh hùng Lao động
Thời kỳ đổi mới
Đoàn Xuân Tiếp
Thông điệp từ ban lãnh đạo

Mục tiêu của Đại học Kinh Bắc là chất lượng đào tạo cao, hướng theo triết lý vì con người và một xã hội phát triển toàn diện: Chân - Thiện - Mỹ để tạo ra những tài năng thực sự, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước văn minh, hiện đại và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đào tạo sinh viên ở bậc Đại học với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực có tri thức của xã hội, đóng góp hiệu quả vào chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là một lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ giỏi về lý thuyết, vững về tay nghề, đó là khối “Kỹ sư thực hành”. Trường Đại học Kinh Bắc sẽ thực hiện những chương trình đào tạo hướng thực hành với nội dung và phương thức đào tạo cập nhật, hiện đại. Tính liên thông giữa các cấp độ đào tạo và giữa cơ cấu ngành nghề được chú trọng để tạo ra cơ hội phát triển nâng cao liên tục trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thiện chất lượng lao động của người được đào tạo.

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (bổ sung)

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (bổ sung)

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (bổ sung)
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023
Quyết định công nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Đại học chính quy đợt 2- 2023

Quyết định công nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Đại học chính quy đợt 2- 2023

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo Quyết định công nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Đại học chính quy đợt 2- 2023
Bản destop