Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế

29/07/2022 02:36

Ngày 28/07/2022, Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế đã diễn ra trong sự nghiêm túc và kết quả thành công tốt đẹp. 

Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn.

Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính logic, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Hi vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình. 

Một số hình ảnh của buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế:

Các tin khác

Bản destop