Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học (Năm học 2017 – 2018)

30/11/2017 14:55

         Ngày 16/11/ 2017, Phòng QLKH tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018 với chủ đề: “Ươm mầm nghiên cứu khoa học” nhằm tìm ra những nhân tố tích cực, phát huy năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên, tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên toàn trường. Hội nghị đã thành công tốt đẹp với  9 đề tài được nghiệm thu, kết quả như sau:

I. Sinh viên đạt loại xuất sắc:
      1.Trần Th Huyền – Lớp 04D.KT01
      2. Nguyễn Thảo Nhi – Lớp 04D.DL
      3. Nhóm nghiên cứu:
           Nguyễn Thị Hoa – Lớp 05D.QTKD01
           Trịnh Thị Thúy – Lớp 03D.QTKD01
II. Sinh viên đạt loại giỏi:
     1. Chảo Láo Tả - Lớp 05D.QLNN
     2. Lường Văn Dương - Lớp 05D.QLNN
     3.Nhóm nghiên cứu:
          Chu Văn Đông – Lớp 05D.DL01
          Nguyễn Thị Bắc – Lớp 05D.DL01
III. Sinh viên đạt loại khá
     1. Nông Văn Thoan – Lớp 02D.TCNH01
     2. Nguyễn Khắc Cao – Lớp 02D.TCNH 01
     3.Nhóm nghiên cứu:
             Nguyễn Thị Hoa - Lớp 05D.QTKD01
            Nguyễn Thị Dịu – 05D.QTKD 01
 
Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2017
Phụ trách nghiên cứu khoa học sinh viên
  
Th.S. NguyễnThị Minh Phượng
Một số hình ảnh của buổi báo cáo
Bao cao khoa hoc Đai học Kinh bắc 2017
Bao cao khoa hoc Đai học Kinh bắc 2017
 
 
Đại học Kinh Bắc - NCKHĐại học Kinh bắcĐại học Kinh BắcĐại học KInh bắc
 

Các tin khác

Bản destop