Đại học Kinh Bắc cam kết chi trả trợ cấp thất nghiệp cho sinh viên (2017-2021)

08/03/2017 14:25

        Theo thống kê của Bộ Giáo dục – Đào tạo, năm 2016, cả nước có 191.000 cử nhân thất nghiệp. Còn theo dự báo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2017, số lượng người thất nghiệp có bằng cử nhân tiếp tục gia tăng, hơn 200.000 người so với năm 2016.

         Trước thực trạng đó, nhiều trường cao đẳng, đại học đều đưa ra cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp để sinh viên yên tâm học tập và chắc chắn hơn với tương lai của mình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc cam kết và thực hiện tại nhiều trường chưa song hành với nhau. Mặc dù hầu hết các cam kết đều có phần đảm bảo việc làm cho sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu, nhưng chưa có phần cũng quan trọng không kém đó là: “Nhà trường sẽ xử lý thế nào khi sinh viên đáp ứng được yêu cầu mà vẫn không thể có việc làm”
        Vì vậy, Trường Đại học Kinh Bắc quyết định ngoài việc cam kết tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, Trường còn thực hiện hỗ trợ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho sinh viên. Đây là lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam, Nhà trường cam kết chi trả trợ cấp thất nghiệp cho sinh viên nếu sinh viên.
Cụ thể:
1.Điều kiện nhận trợ cấp:
  • Sinh viên đã hoàn tất thủ tục tốt nghiệp theo quy định của nhà trường
  • Sinh viên chưa tìm được việc làm trong khoảng thời gian 3 tháng (kể từ khi hoàn tất thủ tục tốt nghiệp)
2.Mức trợ cấp
  • Mức trợ cấp sinh viên thất nghiệp được hưởng theo mức quy định trợ cấp thất nghiệp của nhà nước tại thời điểm hiện hành
        Chính sách hỗ trợ này được Nhà trường ban hành và áp dụng bắt đầu cho sinh viên từ khóa học 2017 – 2021 đối với sinh viên khoa CNTT - ĐTTT và khoa Du lịch.
       Chính sách “táo bạo” này đã tạo một bước phát triển mới, phần nào giảm tải được bài toán áp lực việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, tạo thêm niềm tin, động lực và sự yên tâm học hành cho sinh viên đồng thời góp phần không nhỏ vào chính sách an ninh xã hội của Nhà nước. Khẳng định thêm sự chắc chắn trong cam kết việc làm của nhà trường với phụ huynh và sinh viên.

 

Các tin khác

Bản destop