CƠ HỘI DU HỌC NHẬT BẢN CHO SINH VIÊN KINH BẮC SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

14/04/2018 14:34

Ngày 11/04/2018, tại Hội trường tầng 8, trường Đại học Kinh Bắc liên kết với GTN Việt Nam đã tổ chức chương trình giới thiệu du học đảo việc làm cho các bạn sinh viên đã và đang chuẩn bị tốt nghiệp. 
 

GTN Việt Nam tên đầy đủ là Công ty TNHH Global Trust Networks Việt Nam (tên tiếng Anh: Global Trust Networks Việt Nam Co., Ltd). GTN Việt Nam được thành lập vào ngày 02/11/2015, vốn đầu tư 250.000 USD (100% vốn đầu tư nước ngoài từ công ty mẹ tại Nhật Bản – Công ty Cổ phần Global Trust Networks). Lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn du học Nhật Bản, tư vấn quản lý chung và tư vấn quản lý nguồn nhân lực, tư vấn và quản lý bất động sản…
So với hình thức tu nghiệp sinh, GTN – study có ưu điểm hơn rất nhiều với công việc tốt, chế độ đãi ngộ cao, thời hạn hợp đồng không giới hạn và có cơ hội nâng cao khả năng hội thoại, các kĩ năng và văn hóa ứng xử của Nhật. So với hình thức du học phổ thông thì GTN-study rút ngắn thời gian học tiếng, nhận được sự bảo đảm về nhà ở và dịch vụ hỗ trợ đời sống. GTN hướng tới tỉ lệ công việc đạt 100%, trường hợp không có việc làm GTN sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí bảo đảm kèm theo điều kiện… Tại buổi hội thảo này, nhiều sinh viên Đại học Kinh Bắc đặc biệt quan tâm tìm hiểu các chương trình của GTN-study và đưa ra rất nhiều câu hỏi khiến không khí hội trường trở nên rất sôi nổi.
Việc liên kết hợp tác giữa trường Đại học Kinh Bắc và GTN Việt Nam mở ra cơ hội mới cho các bạn sinh viên đã và đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học ở tất cả các chuyên ngành. Được bình chọn là doanh nghiệp đứng đầu về hỗ trợ người nước ngoài tại Nhật Bản, hệ thống nhân viên của GTN sẽ toàn tâm, dốc sức hỗ trợ về việc làm, du học và đời sống của các bạn. 
 

Các tin khác

Bản destop