Lịch thi học II (Năm học 2016 - 2017)

05/05/2017 15:20

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ II (Năm học 2016 - 2017)
Thời gian thi bắt đầu từ ngày 15/05/2017 - 30/05/2017, chi tiết các khoa như sau

Các tin khác

Bản destop