Tầm nhìn sứ mệnh Trường Đại học Kinh Bắc

1. Sứ mệnh: Trường Đại học Kinh Bắc là Trường đại học định hướng ứng dụng, nằm trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia, đào tạo đa ngành, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực du lịch là thế mạnh, phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo hàng năm có một tỷ lệ sinh viên là người khuyết tật. Đây là Trường đại học đầu tiên trong cả nước và khu vực được thực hiện nghĩa cử nhân văn cao đẹp đó.
2. Tầm nhìn: Trường Đại học Kinh Bắc là Trường đại học định hướng ứng dụng, gắn kết trực tiếp và thường xuyên lý thuyết với thực tiễn. Nhà trường phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học, công nghệ, kinh tế, quản trị, du lịch, có uy tín ngang tầm với các CSGD đại học tư thục hàng đầu trong cả nước. Nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tiên tiến, hiện đại, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế hội nhập.
 3. Giá trị cốt lõi: Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Kinh Bắc là “Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ”.
4. Triết lý giáo dục:
Trên nền tảng của giá trị cốt lõi“Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ”, Nhà trường đã xây dựng triết lý giáo dục  “Đại học Kinh Bắc chắp cánh tương lai”.
Bản destop