Ngành Quản lý Nhà nước

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT KINH TẾ

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT KINH TẾ

15:48 | 21/01/2019
Thực hiện phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn các khái niệm, nguyên tắc, nội dung,… đã được học trên lớp, đồng thời trang bị thêm kiến thức thực tiễn, giúp họ có thể nắm bắt, đánh giá, vận dụng những kiến thức lý luận để giải quyết ...
Ngành Quản lý nhà nước

Ngành Quản lý nhà nước

20:12 | 21/03/2016
1. Tên ngành đào tạo: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 2. Tên ngành tiếng Anh: State Management 3. Trình độ đào tạo: Đại học 4. Mã ngành đào tạo: D310205 5. Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương. 6. Thời gian đào tạo: 04 năm
Bản destop