Khoa Kinh tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC THAM DỰ: “HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC THAM DỰ: “HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV”

21:55 | 23/09/2016
        Chiều ngày 23/09/2016, đoàn đại biểu trường Đại học Kinh Bắc sẽ tới Đà Nẵng tham dự “Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học toàn quốc lần thứ IV”.    
Ngành Quản trị Kinh doanh

Ngành Quản trị Kinh doanh

03:12 | 06/03/2016
(Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Marketing) Quản trị kinh doanh là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội nhằm đào tạo cử nhân đại học có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh, có kỹ năng chuyên sâu về quản ...
Giới thiệu chung về khoa kinh tế

Giới thiệu chung về khoa kinh tế

22:09 | 11/12/2015
Khoa Kinh tế là một trong 6 khoa chuyên môn, được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ thiết kế chương trình giảng dạy theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập cũng như nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế theo quyết định của Hiệu ...
Ngành đào tạo kế toán

Ngành đào tạo kế toán

22:24 | 26/11/2015
              (Các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán)             Trường Đại học Kinh Bắc là trường đa ngành trong đó ngành Kế toán cùng với ngành Tài chính - Ngân hàng và ngành Quản trị kinh doanh hiện là những ngành đào tạo của Khoa Kinh tế với 30 giảng viên cơ ...
Ngành Tài chính – Ngân hàng

Ngành Tài chính – Ngân hàng

22:22 | 26/11/2015
        Ngành Tài chính -  Ngân hàng là 1 trong 3 Ngành trực thuộc Khoa Kinh tế . Do vậy, chức năng, nhiệm vụ của Ngành gắn liền với các quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với Khoa Kinh tế theo "Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
Bản destop