Ngành Kế toán

Ngành đào tạo kế toán

Ngành đào tạo kế toán

22:24 | 26/11/2015
              (Các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán)             Trường Đại học Kinh Bắc là trường đa ngành trong đó ngành Kế toán cùng với ngành Tài chính - Ngân hàng và ngành Quản trị kinh doanh hiện là những ngành đào tạo của Khoa Kinh tế với 30 giảng viên cơ ...
Bản destop