Anh  hùng  Lao  động </br>Thời  kỳ  đổi  mới </br> Đoàn Xuân Tiếp
Anh hùng Lao động
Thời kỳ đổi mới
Đoàn Xuân Tiếp
Thông điệp từ ban lãnh đạo

Mục tiêu của Đại học Kinh Bắc là chất lượng đào tạo cao, hướng theo triết lý vì con người và một xã hội phát triển toàn diện: Chân - Thiện - Mỹ để tạo ra những tài năng thực sự, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước văn minh, hiện đại và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đào tạo sinh viên ở bậc Đại học với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực có tri thức của xã hội, đóng góp hiệu quả vào chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là một lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ giỏi về lý thuyết, vững về tay nghề, đó là khối “Kỹ sư thực hành”. Trường Đại học Kinh Bắc sẽ thực hiện những chương trình đào tạo hướng thực hành với nội dung và phương thức đào tạo cập nhật, hiện đại. Tính liên thông giữa các cấp độ đào tạo và giữa cơ cấu ngành nghề được chú trọng để tạo ra cơ hội phát triển nâng cao liên tục trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thiện chất lượng lao động của người được đào tạo.

Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên khóa 4 Trường Đại học Kinh Bắc

Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên khóa 4 Trường Đại học Kinh Bắc

Sáng ngày 15/9/2019, Trường Đại học Kinh Bắc long trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 4 hệ đại học ...
Thông báo kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020

Thông báo kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020

- Quyết định số 708/QĐ-ĐHKB ngày 10/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc về việc ban hành kế hoạch đào tạo năm học ...
Bản destop