Anh  hùng  Lao  động </br>Thời  kỳ  đổi  mới </br> Đoàn Xuân Tiếp
Anh hùng Lao động
Thời kỳ đổi mới
Đoàn Xuân Tiếp
Thông điệp từ ban lãnh đạo

Mục tiêu của Đại học Kinh Bắc là chất lượng đào tạo cao, hướng theo triết lý vì con người và một xã hội phát triển toàn diện: Chân - Thiện - Mỹ để tạo ra những tài năng thực sự, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước văn minh, hiện đại và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đào tạo sinh viên ở bậc Đại học với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực có tri thức của xã hội, đóng góp hiệu quả vào chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là một lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ giỏi về lý thuyết, vững về tay nghề, đó là khối “Kỹ sư thực hành”. Trường Đại học Kinh Bắc sẽ thực hiện những chương trình đào tạo hướng thực hành với nội dung và phương thức đào tạo cập nhật, hiện đại. Tính liên thông giữa các cấp độ đào tạo và giữa cơ cấu ngành nghề được chú trọng để tạo ra cơ hội phát triển nâng cao liên tục trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thiện chất lượng lao động của người được đào tạo.

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2021-2022

Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh Bắc thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
Đại học Kinh Bắc đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Đại học Kinh Bắc đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Sáng ngày 7-10-2021, trường Đại học Kinh Bắc vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có thành tích ...
Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2021, căn cứ tình hình thực tế, Trường Đại học Kinh Bắc thông  báo điều chỉnh lịch thi tuyển ...
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực thí sinh khối ngành sức khỏe đợt 1 năm 2021 ngành dược học và ngành y học cổ truyền.

Thông báo lịch thi đánh giá năng lực thí sinh khối ngành sức khỏe đợt 1 năm 2021 ngành dược học và ngành y học cổ truyền.

Trường Đại học Kinh Bắc thông báo lịch thi đánh giá năng lực thí sinh khối ngành sức khỏe đợt 1 năm 2021
Bản destop